Brother 黑色碳粉盒 TN-3320 TN-3350

  • TN- 3320 - TN 3320 - TN3320 - 3320 BK - TN3320BK - TN- 3350 - TN 3350 - TN3350 - 3350 BK - TN3350BK
現售價
$ 223~770

請選擇
  • 原裝碳粉(標準裝)
  • 原裝碳粉(高容量裝)
  • 代用碳粉(高容量裝)

數  量
付款方式
運送方式
  • 工商地區(速遞送貨上門) - 免運費
  • 非工商地區(順豐速遞服務站取) - 免運費
TN-3320 可打印張數:3000張
TN-3350 可打印張數:8000張

適用機型

 DCP 8155dn  
 HL 5440D  
 HL 5450DN  
 HL 5470DW  
 HL 6180DW  
 MFC 8510DN  
 MFC 8910DW