SONY SWR310 SmartBand Talk SWR30手腕帶 ( PINK + YELLOW ) S/M 水貨

現售價
$ 90

數  量
付款方式
運送方式
  • 平郵 - 免運費
  • 掛號 - 每件運費$16
  • 順豐站/工商區 - 每件運費$30
  • 順豐(住宅/偏遠區) - 每件運費$50
商品貨號
QSO1089
                                      
                                                

腕帶上的小洞,用於調整手腕鬆緊度。

圓型環扣

腕帶內側搭配黑色,使其不會過於單調。